top of page

Havo

 • Havo staat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs.
  Havo is een 5-jarige opleiding voor hoger algemeen vormend onderwijs. Dat wil zeggen dat je les krijgt in vakken die niet direct beroepsgericht zijn: je werkt aan een brede theoretische basis. Met een havo-diploma kun je door naar het hoger beroepsonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het vwo.
  Profielen
  In de loop van het derde leerjaar wordt de leerling voorbereid op de keuze van zogeheten “profielen”. Een “profiel” is een door de overheid vastgestelde reeks vakken. Hiermee wordt een algemene richting voor een studiekeuze ingeslagen. Bij die keuze wordt de leerling begeleid en geadviseerd door de mentor en de decanen. De ouders worden in de derde klas uitgenodigd voor een informatieve ouderavond, waar ze informatie over mogelijke profielkeuzes krijgen.

   

 • Examen 
  In 4 havo start het examen met toetsen die meetellen voor het uiteindelijke eindexamen in 5 havo. Zie ook Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en examenreglement.
  In 5 havo wordt het schoolexamen afgesloten met in de maand mei het landelijke centraal schriftelijk eindexamen (CSE). 

Profielen

VWO

 • VWO staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
  VWO is een 6-jarige opleiding voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Dat wil zeggen dat je les krijgt in vakken die niet direct beroepsgericht zijn: je werkt aan een brede theoretische basis. Met het vwo-diploma kun je naar de universiteit en ook naar het hoger beroepsonderwijs.
  Profielen
  In de loop van het derde leerjaar wordt de leerling voorbereid op de keuze van zogeheten “profielen”. Een “profiel” is een door de overheid vastgestelde reeks vakken. Hiermee wordt een algemene richting voor een studiekeuze ingeslagen. Bij die keuze wordt de leerling begeleid en geadviseerd door de mentor en de decanen. De ouders worden in de derde klas uitgenodigd voor een informatieve ouderavond, waar ze informatie over mogelijke profielkeuzes krijgen.

   

 • Examen 
  In 4 vwo start het examen met toetsen die meetellen voor het uiteindelijke eindexamen in 6 vwo. Zie ook Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en examenreglement.
  In 6 vwo wordt het schoolexamen afgesloten met in de maand mei het landelijke centraal schriftelijk eindexamen (CSE). 

 • Leerlingbegeleiding
  Ook wanneer het even tegen zit, helpen we je weer op weg. Daar is de mentor/coach voor en extra begeleiding is aanwezig als dat (even) nodig is.

 • Leerlingen praten mee
  Via de leerlingenraad worden leerlingen actief gevraagd om mee te denken.

 • Voorbereiding op de volgende school
  De hele schoolperiode wordt je begeleid bij het maken van keuzes.
  In de eerste 2 leerjaren (BV1 en 2) begin je in een havo/vwo klas. In leerjaar 4 en 5 bereidt de leerling zich voor op het examen en een vervolgopleiding. Leerlingen met een havo diploma gaan verder naar het hbo of het vwo. Leerlingen met een vwo diploma gaan verder naar de universiteit of hbo.

WhatsApp Image 2023-04-04 at 16.02.45.jpeg

Profielen

bottom of page