top of page

Communicatie

Afspraak aanvragen

Voor vele zaken is het van belang dat ouders zo spoedig mogelijk in contact treden met de mentor van hun kind, Via de administratie kunnen ouders een gesprek met de mentor aanvragen. Ouders die een lid van de schoolleiding, van het zorgteam, de decaan of de docenten willen spreken, kunnen altijd telefonisch (+5999 737 6008) een afspraak maken of dit doen via 

Ouderavonden
 

Gedurende het schooljaar wordt een aantal avonden georganiseerd waarop informatie gegeven wordt over richting-, profiel-, en studiekeuze. Mentoren en de decanen spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van diverse keuzes, onder andere door individuele en klassikale gesprekken trachten zij de leerlingen tot een verantwoorde keuze te brengen. 

Kort na het begin van het schooljaar wordt de eerste ouderavond georganiseerd voor alle leerjaren. Deze avonden zijn bedoeld om kennis te maken met de mentor, die onder andere het jaarprogramma en de manier van werken in de klas met de ouders bespreekt. Op deze wijze ontmoeten bovendien de ouders van de leerlingen van een klas elkaar. Voor de examenklassen havo 5 en vwo 6 wordt een informatieavond georganiseerd waarop het eindexamenjaar wordt doorgenomen.
Voor alle leerjaren is op het eind van de eerste periode een informatieavond, waarop de bevorderings- normen behandeld worden en de uitreiking van het eerste rapport / SE-cijferstaat plaatsvindt. 
In het derde leerjaar wordt er op die avond ook informatie over het profielonderwijs gegeven.

bottom of page