top of page

Leerlingbegeleiding
Een school waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Een school die je helpt je volledige potentie te benutten. Om dit te bereiken heeft het Radulphus College een goed georganiseerd systeem van leerlingbegeleiding met leerkrachten en personeel die oog hebben voor alle leerlingen maar meer nog voor de leerlingen, die juist dat steuntje meer nodig hebben.
Onder leerling
begeleiding valt alle hulp die onze leerlingen krijgen tijdens hun verblijf zoat iedere leerling verbonden aan onze school de mogelijkheid heeft om hun schoolloopbaan met succes af te ronden en hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Het gaat hierbij om begeleiding bij het leerproces, het dagelijkse welbevinden, het sociaal functioneren en het voorzien van bijzondere hulp indien deze nodig is. Om deze processen uit te voeren heeft de school een zorgteam bestaande uit een remedial teachter, een intern begeleider en een schoolmaatschappelijk werkster
De begeleiding van leerlingen vindt plaats onder supervisie en verantwoordelijkheid van de directie.

Onderwijs en zorg

Ons Zorgteam

Interne Begeleider (IB) mw. Rovelet 
Remedial Teacher (RT) mw. Abdul 
Schoolmaatschappelijk werk (SMW) mw. Mercera

 

Pestproblematiek

WhatsApp Image 2023-03-31 at 17.21.03.jpeg
  • Pestgedrag is helaas van alle tijden en komt in alle leeftijdsgroepen voor. Ook op  Radulphus College. We besteden, met name in de onderbouw, structureel en zeer serieus aandacht aan pesten en het voorkomen van pestgedrag. Onze school hanteert een zero tolerance beleid voor wat betreft pesten.
    In 2014-2015 heeft onze school een pestprotocol geformuleerd. Dit is onze leidraad over hoe te handelen als duidelijk wordt dat een leerling wordt gepest. Alle docenten, maar vooral de mentoren, de leden van het zorgteam en de directieleden zijn bekend met dit pestprotocol. Het motto is: blijf er niet mee rondlopen, maar meld het. Samen lossen we het op. Signalen over pesten horen daarom direct bij de mentor te worden gemeld. Als een leerling het moeilijk vindt de mentor in vertrouwen te nemen, dan kan men altijd terecht bij een docent, of een vertrouwenspersoon op school
    Stopt het pesten niet, dan worden de betrokken ouders ingelicht en worden er de nodige vervolgstappen ondernomen. 
    Voor leerlingbegeleiding zie ook:
    •    Decanaat

bottom of page