top of page

Ontmoet onze directie

Onze Rector

S.M. Anthony

Mevrouw Anthony is sinds 1989 werkzaam op het Radulphus College. Van huis uit is ze docente lichamelijke opvoeding en als zodanig heeft ze zich beziggehouden met schoolsport. Verder is ze altijd mentor van de brugklas en een enkele keer van een tweede of derde klas geweest. Van augustus 2008 tot juli 2011 was ze tevens leerjaarcoördinator Basisvorming.
In het schooljaar 2011-2012 is ze tot de directie toegetreden en kreeg ze de afdelingen derde klassen, 4 vwo en 5 vwo onder haar hoede. Vanaf het schooljaar 2012-2013 tot mei 2020 is mevrouw Anthony conrector geweest van de leerjaren 4 vwo, 5 vwo, 6 vwo en 5 havo.
Naast haar werkzaamheden als coördinator van genoemde leerjaren en secretaris van het eindexamen heeft ze sinds 2010-2011 de productie van het jaarboek nieuwe stijl van de eindexamenklassen in handen. Ook leidt ze enkele sociale projecten, zoals de Valentine’s Day-actie, waarmee fondsen worden verworven ten behoeve van de leerlingen en daarmee de school.
Per 1 januari 2021 is mevrouw Anthony aangesteld als rector van het Radulphus College.

sylvia_edited.jpg

Onze conrector 4 vwo, 5 vwo en de examenklassen

M. Dennert - Kleijn

WhatsApp Image 2023-03-30 at 19.21.04.jpg

Mevrouw Dennert is sinds mei 2021 werkzaam op het Radulphus College.
Zij is in 1990 als docent lichamelijke opvoeding naar Curaçao gekomen en sindsdien werkzaam in het onderwijs. Zij heeft 17 jaar lesgegeven in het SDK waar verschillende scholen gymles krijgen. Daarna is zij op het Kolegio Alejandro Paula werkzaam geweest als docent lichameljke opvoeding en vanaf 2010 als conrector voor de basisvorming en 3e klassen.
Nu is zij belast met de begeleiding en organisatie van V4, V5, V6 en H5 op het Radulphus College.

Onze conrector 3 havo, 4 havo en 3 vwo 

R. van Boheemen

De heer Van Boheemen is vanaf augustus 2011 werkzaam op het Radulphus College; in augustus 2012 trad hij tot de directie toe. Voor zijn vertrek naar Curaçao heeft hij als docent Nederlands 13 jaar gewerkt op Colegio Arubano te Aruba. In Nederland heeft hij onder meer lesgegeven op middelbare scholen en in het volwassenenonderwijs. Tot 1990 was de heer Van Boheemen onder meer werkzaam in de administratieve sector en de automatisering.
Alle leerlingen van havo 3, vwo 3 & havo 4 kunnen bij hem terecht. Hij probeert de zaken direct aan te pakken en waar nodig problemen op te lossen. Ouders zijn volgens hem onmisbaar bij het leerproces: leerlingen, ouders en school werken samen aan de toekomst van onze leerlingen en onze maatschappij.

WhatsApp Image 2023-03-30 at 19.20.14.jpg

Onze conrector basisvorming (eerste en tweede leerjaar)

Dhr. R. Gomez

ghomez.jpg

Dhr. Gomez is in augustus 2011 op het Radulphus College begonnen als docent geschiedenis en Algemene Sociale Wetenschappen. Hiervoor was hij van 1997-2006 verbonden aan het Maria Immaculata Lyceum als docent geschiedenis en de laatste twee jaren ook als profielcoördinator Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij. Hierna was hij lid van de Eilandsraad van 2006-2010.
Van schooljaar 2011-2012 tot 2013-2014 was hij ook mentor van een V4-klas. Hij was tevens coördinator van V4/V5. Sinds augustus 2014 is dhr. Gomez toegetreden tot de directie en hij is belast met de leerjaren 1 en 2.

bottom of page