top of page

Bezoek UCLL Hogeschool België

30 aug. 2023

Medewerkers van de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL Hogeschool), Claudine Martens, Nick

Wouters en Kathleen Vanderstraeten kwamen kennismaken met onze school en de mogelijkheden

bespreken waarop wij zouden kunnen bijdragen aan de opleiding van hun studenten (lerarenopleiding

Leuven). Bijdragen in die zin dat deze studenten stage zouden kunnen lopen op onze school. We hebben

hier een heel fijn gesprek over gehad, samen met collega Sam Hye (HJtn).

bottom of page